2014 Seçmen Listesi Askıya Çıktı

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri bugün (10 Ocak 2014) askıya çıktı. 23 Ocak 2014 tarihine kadar da tüm mahalle ve köy muhtarlıklarında askıya çıkartılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak isminizi kontrol edebilirsiniz. Devamını Oku

2014 Yılı İcra ve İflas Harçları

İcra ve İflas Harçları güncellendi. 2014 yılına ait harç oranlarını sizler için derledik.

İCRA ve İFLAS HARÇLARI

1.İcraya başvurma harcı 25,20
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı  25,20       
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10) 
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  (Yüzde 11,38) 

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan   paralardan (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan   (Yüzde 2,27)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:
aa)İcra   emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde  (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55) 

g)Menkul tesliminde;


aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde  (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası   Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

4.İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)   17,50

Buna ek olarak da 2014 Baro Pulu kırmızı rekte ve ücreti ise 6,00 TL olarak belirlenmiş.

iOS7’den iOS6’ya Dönüş Müjdesi!

Merhaba, iPhone kullanıcılarının iOS7 kabusu halen devam etmekte, yeni yeni alışanlar da var tabi onları unutmamak lazım 🙂 özellikle iPhone4 cihazlarında çok donan, cihazı eski verimi ile kıyaslanamaz bir biçimde donma meydana getiriyor. Devamını Oku