Genellikle resmi kurumlara, özel makamlara ya da istek veya talepleri bildirmekte ya da şikâyeti iletmekte kullanılan imzalı başvuru yazısı Dilekçe nedir? Sorusunun cevabı olmaktadır.

Dilekçe nasıl yazılır?

Bilmeyen ya da bu konuda fikri olmayanlar için imla bilgisi kuvvetli, yazı yazma kabiliyeti yüksek insanlardan yardım talep edilebilmektedir. Okuryazar olan ya da aklıselim her vatandaş kendi dilekçesini yazabilme konuyu aydınlığa kavuşturabilme becerisine sahiptir. Bunun için dilekçe yazma kurallarına uyum ve dikkat etmesi yeterli olmaktadır. Dilekçe Nasıl Yazılır? Öncelikle çizgisiz düz beyaz a4 kâğıdına yazıyı yazacağı makam başlık olarak konulmalıdır. Yazı yazarken tek renk koyu renk olan mavi veya siyah dolmakalemle arzu hal belirtilmelidir.

            Yer ve tarih unutulmamalı, saygılı bir üslupla konuya geçilmelidir. Yazılan yazının konusu ne olursa olsun saygın bir dil kullanılıp tehdit veya argo kelime kullanılmamalıdır. Dilekçe anlaşılabilir kelimelerle ve açıklayıcı bilgilerle kısa ve öz tutulmalıdır. Kişilere ve kurumlara hakaret içeren kelimeler asla kullanılmadan gereğinin yapılması konusunda arz ederim, cümlesi ile bitirilmesine dikkat edilmelidir. Dilekçe yazılıp bitirildikten sonra altına yazan kişinin adı soyadı, adresi ve imzası olmalıdır.

            Dilekçe verilecek kuruma birden fazla kişi de dilekçe yazacaksa herkesin ayrı ayrı yazması gerektiği unutulmamalıdır. Dilekçe tek kişilik olmalı ve sadece o kişinin bilgileri, istek, talep veya şikâyet konusunu içermelidir. Dilekçeye maddeler veya belgeler ekleneceği zaman bunların tek tek sıralanması gerektiği de dilekçeyi yazan kişi tarafından dikkate alınmalıdır. Belgeler konuya ait olmalı, örnek temsil etmemesi gerektiği ya da başka benzeri konuları içermemelidir.

Dilekçe Nedir?

             Dilekçe mektup kadar uzun tutulamaması gereken ve okuyan kişinin konuya direk hakim olmasını gerektiren kısalıkta tutulmalıdır. Yazan kişi kendi el yazısı dışında bilgisayarda da yazabileceğinden imzasını atmayı unutmamalıdır. Günümüzde birçok kurum için dilekçenin yazılması gerekebilmektedir. Resmi ya da özel kuruluş fark etmeden yazılması gereken, insanların daha çabuk ilgisini çekip yürürlüğe girmesini sağlayan resmi evrak statüsündedir. İşleme konulan dilekçeler sonuç açıklanana kadar dosyada kaldığından, en üst sayfada tutulup, dosya içeriğinin anlaşılması sağlanmaktadır. Böylelikle daha hızlı ve pratik anlaşılma sağlanıp, konunun içeriğine çabuk ulaşma amaçlanmaktadır.

            Dilekçeler belge ve ek evraklarla uzatılacağı zaman arka sayfasına geçilmeden 2. bir düz beyaz kâğıt kullanılmasına kâğıtların aynı boyda ve ebatta olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu tür durumlarda dosyalama yapılarak kâğıtların üstten ilgili makama başlayan sayfadan itibaren sıralanmasına dikkat edilmelidir. Son sayfa gereğinin yapılmasını arz ederim, ya da konuyu bilgilerinize sunarım yazısı ile bitirilmelidir. Özellikle resmi kurumlarda işleyişin yürürlüğe girebilmesinde dilekçe yazılması şarttır ki, bu konu için özel dilekçe yazan kişiler kendilerine bu işi meslek haline getirmişlerdir.

            Dilekçe yazabilecek bilgi ve beceriye sahip olamayanlar, konuyu bu kişilere anlatarak belli ücret karşılığında yetkili makamlara durumlarını anlatan dilekçeyi yazdırabilmektedir. Gereksiz açıklama ve örneklemeler dilekçelerde olmaması gereken konular olduğundan, dilekçeyi yazan kişinin doğru yazdığından emin olmak gerekmektedir. Bu konuda gerçekten bilgisi ve tecrübesi olandan yardım almakta fayda vardır.

            Okullarda ilköğretim döneminde dilekçe yazabilme konuları işlenip, örnek dilekçe yazma alışkanlığı kazandırılmaktadır. Ailelerin çocuklarının geleceği için bu tür konulara dikkat etmesinde fayda ve yarar olacağı unutulmamalıdır. Hayatın her alanında dilekçe yazmak zorunlu olabileceğinden küçük yaşlardan alışkanlık kazanılması gerekir. Yazı dilinin kuvvetli olması içeriğinin tam olarak anlatılmasını sağlayabileceğinden, kelime hatalarının yapılmaması sağlanmaktadır. Yazılan her dilekçe bitirildikten sonra kelimeler tek tek incelenip hata veya yanlış olmadığına, yazılım ve noktalamalara uyulduğuna dikkat edilmelidir.

By Cagslar

One thought on “Dilekçe Nasıl Yazılır? Dilekçe Nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir